காங்கிரசில் இருப்பதே பெருமை.. காங்கிரசை வளர்ப்பதே கடமை..

Friday, August 15, 2008

அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள்.


  • We owe a lot to the Indians, who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made!" --Albert Einstein

  • If there is one place on the face of earth where all the dreams of living men have found a home from the very earliest days when man began the dream of existence, it is India!" --French scholar Romaine Rolland

  • India is the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great grand mother of tradition. Our most valuable and most astrictive materials in the history of man are treasured up in India only!" --Mark Twain

  • So far as I am able to judge, nothing has been left undone, either by man or nature, to make India the most extraordinary country that the sun visits on his rounds. Nothing seems to have been forgotten, nothing overlooked." --Mark Twain

  • She (India) has left indelible imprints on one fourth of the human race in the course of a long succession of centuries. She has the right to reclaim ... her place amongst the great nations summarizing and symbolizing the spirit of humanity. From Persia to the Chinese sea, from the icy regions of Siberia to Islands of Java and Borneo, India has propagated her beliefs, her tales, and her civilization!" -- Sylvia Levi

  • India conquered and dominated China culturally for 20 centuries without ever having to send a single soldier across her border!" -- Hu Shih, former Ambassador of China to USA

அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய்ஹிந்த்!!!

6 comments:

said...

சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள்...

said...

அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய்ஹிந்த்

said...

சுதந்திர.தின.வாழ்த்துக்கள் :)

said...

அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள்.

said...

இனியொரு விதி செய்வோம்-அதை எந்த நாளும் காப்போம்.
தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லையெனில்
ஜகத்தினை எரித்திடுவோம்!

ஜெய் ஹிந்த்!

said...

தமிழன்
புதுகை தென்றல் அக்கா
சர்வேசன்
தமிழ் பிரியன்
பரிசலார்
.. எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் + நன்றிகள். :)