காங்கிரசில் இருப்பதே பெருமை.. காங்கிரசை வளர்ப்பதே கடமை..

Sunday, December 28, 2008

இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் 124வது ஆண்டு விழா

இந்திய தேசிய காங்கிரசின் 124வது ஆண்டு விழா நாடு முழுவதும் இன்று கோலாகலமாகக் கொண்டாடப் படுகிறது.

0 comments: