காங்கிரசில் இருப்பதே பெருமை.. காங்கிரசை வளர்ப்பதே கடமை..

Thursday, May 21, 2009

நினைவஞ்சலி : ராஜிவ்காந்தி


பாரத முன்னாள் பிரதமர் உயர் திரு. ராஜிவ்காந்தி அவர்களின் 18வது நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப் படுகிறது.

0 comments: